Pobierz program PITY 2012
Odliczenia od dochodu 2014
Rodzaj odliczenia
Max odliczenie
Wymagane dokumenty
Dodatkowe warunki

Załącznik (poz.)

Deklaracja (poz.)
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 4495,20 zł dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O (23,24)


PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)

PIT-36L (36)

Składki ZUS W wysokości zapłaconych
lub pobranych składek w 2014
RMUA lub inny dokument
potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych  składek
  Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36 (137, 139)

PIT-36L (34, 35)
PIT-37 (91,93)
PIT-28 (63, 64)

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O (17) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie  o konieczności stosowania leków PIT/O (15) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O (15) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności oraz
skierowanie na zabiegi
Orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności PIT/O (15) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Darowizny kościelne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Darowizny na organizacje społeczne 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O (11) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata  PIT/O (17) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
PIT-28 (65)
Nowe technologie 50% wydatków Dokumenty potwierdzające Nie rozliczysz  jej składając PIT-28 PIT/O (21) PIT-36 (143)
PIT-37 (97)
Odliczenia od podatku 2014
Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych
lub pobranych składek w 2014
RMUA lub inny dokument
potwierdzający ich wartość
Jedynie 7,75% podstawy,
a nie 9%, które płacisz
Tylko na deklaracji PIT


PIT-36 (174,176)
PIT-37 (108,110)
PIT-28 (99, 100)
PIT-16A (20-44)

PIT-36L (50, 51)

Prorodzinna
(na dzieci)
1112,04/ rok na 1 dziecko
- warunek dochodów;
1112,04/rok na 2 dziecko;
2000,04 na 3 dziecko;
2700 na 4 i kolejne dziecko
Akt urodzenia, prawo opieki
nad dzieckiem
Nie rozliczysz jej składając
PIT-28 i PIT-36L
PIT/O (34, 35),
PIT/UZ

PIT-36 (178)
PIT-37 (112)

Za pracę za
granicą (abolicyjna) 
Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)   PIT/O (37)

PIT-36 (178)
PIT-37 (112)
PIT-28 (101)

PIT-36L (52)

Pobierz program PITY 2013